GWASANAETHAU CYFIEITHU
Cyfieithu ar y Pryd
Cyfieithu Ysgrifenedig


Simultaneous Translation
Written Translation

TRANSLATION SERVICES
Our Clients
Ein Cleientiaid
Halcrow Group Limited, Caerdydd

www.halcrow.com
"Ar ran tîm Grŵp Halcrow cyf, a thîm prosiect yr A487 Trafnidiaeth ac Adfywio Strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru, hoffwn ddiolch i chi am eich gwasanaeth cyfieithu.

Gwnaeth pob parti a oedd yn bresennol ganmol eich dull proffesiynol, clir a chynnil o gyfieithu. A fyddech cystal â diolch i'ch cydweithwyr a fu'n cynorthwyo gydol yr Ymchwiliad hefyd."

Julie Hunt

Rheolwr  Prosiect
Halcrow Group Limited, Cardiff

www.halcrow.com
"On behalf of the Halcrow Group Limited team, and Welsh Assembly Government Transport and Strategic Regreneration A487 project team, I would like to thank you for your translation services.
All parties commented on the professional, clear and discreet manner in which the translation was carried out. Please also pass on our thanks to your colleagues who assisted through the Inquiry."

Julie Hunt
Project Manager
Dylunio Gwe/Web Design: Pobol y We
Map Safle | Site Map
Facebook - Geiriau Gwyn
Map Safle | Site Map